infolinia

Konkursy-2018

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2018 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz15-11-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz29-11-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-10-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz15-11-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, chirurgicznego, anestezjologicznego i intensywnej terapii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-10-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz15-11-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-10-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz15-11-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie wykonywania przez lekarza badań diagnostycznych i zabiegów w Pracowni USG w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-09-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz01-10-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie ortopedii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-09-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:
Pobierz
01-10-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-09-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz01-10-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-09-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz01-10-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie elektrofizjologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-09-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz01-10-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa kardiologicznego w Pracowni Hemodynamiki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-08-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz29-08-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań mykologicznych wraz z ich opisem na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-08-2018
Wyjaśnienia:Pobierz10-08-2018
Wynik postępowania:
Pobierz
14-08-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie urologii w ramach dyżurów lekarskich w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-07-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompleksowej pielęgnacyjnej opieki położniczo-ginekologicznej sprawowanej przez położną środowiskowo-rodzinną na rzecz pacjentów Poradni POZ SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-07-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej terapii, zachowawczego, onkologicznego i chirurgicznego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-06-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz27-06-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-06-2018
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz27-06-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-05-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz04-06-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychologicznym i psychoterapeutycznym w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-05-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:
Pobierz
04-06-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii w Poradni Zdrowia Psychicznego SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-05-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:
Pobierz
04-06-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-05-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:
Pobierz
04-06-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej i w Pracowni Endoskopii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-05-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:
Pobierz
04-06-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem na udzielanie świadczeń zdrowotnych – wykonywania usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S”, „P” oraz „T” dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz08-05-2018 
Wyjaśnienia:Pobierz14-05-2018 
Wynik postępowania:Pobierz16-05-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej w Poradni Onkologicznej SP ZOZ MSWiA.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz06-04-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz 24-04-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań cytofluorometrycznych, cytogenetycznych i wirusologicznych wraz z ich opisem na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz22-03-2018 
Wyjaśnienia:Pobierz 1
Pobierz 2
28-03-2018
29-03-2018
Wynik postępowania: Pobierz04-04-2018

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań molekularnych tkanki nowotworowej wraz z opisem

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz22-02-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz05-03-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego, anestezjologicznego i intensywnej terapii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz08-02-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Nierozstrzygnięty – powód: brak ofert 22-02-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń w zakresie dietetyki w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz08-02-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz22-02-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz08-02-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz22-02-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w  Poradni Medycyny Pracy SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz08-02-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz22-02-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie laryngologii  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz08-02-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz22-02-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego dla potrzeb SP ZOZ MSWiA w Łodzi za pomocą karetek „P” i „T”.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz26-01-2018 
Wyjaśnienia:Pobierz07-01-2018 
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-01-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz31-01-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie kardiologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-01-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz31-01-2018 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

  

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-01-2018 
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz31-01-2018 

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj