infolinia

Konkursy-2020

Ogłoszenia o konkursach w SP ZOZ MSWiA w Łodzi w 2020 r.


Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

 

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie urologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii i osteoporozy w SP ZOZ MSW w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa  w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie okulistyki w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach pełnionych dyżurów lekarskich w zakresie kardiologii interwencyjnej w ostrych zespołach wieńcowych oraz wykonywaniem badań angiograficznych i terapii naczyniowej w Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie gastroenterologii w Poradni Gastroenterologicznej i Pracowni Endoskopowej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz02-12-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz21-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonanie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego świadczonego za pomocą karetek typu „S” (w tym transport pacjentów zakażonych lub z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2) na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz26-11-2020
Wyjaśnienia:Pobierz02-12-2020
Wynik postępowania:Pobierz07-12-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz13-10-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz26-10-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-09-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz30-09-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-09-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz30-09-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie  usług medycznych w zakresie złożonych badań genetycznych obejmujących:
1. wykonywanie badań molekularnych tkanki nowotworowej wraz z ich opisem (Pakiet I)
2. wykonywanie badań cytogenetycznych wraz z ich opisem (Pakiet II)
3. wykonywanie badań wirusologicznych wraz z ich opisem (Pakiet III)

Ogłoszenie, SIWZPobierz27-08-2020
Wyjaśnienia:Pobierz
Pobierz
Pobierz
02-09-2020
04-09-2020
07-09-2020
Wynik postępowania:Pobierz09-09-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-08-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki31-08-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie otolaryngologii w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-08-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki31-08-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pełnienia obowiązków lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ogłoszenie, SIWZPobierz11-08-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki31-08-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz14-07-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz29-07-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz15-06-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

 

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie epidemiologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz09-06-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:  

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na pełnienie dyżurów personelu medycznego: lekarskiego, pielęgniarskiego i pomocniczego w siedzibie SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz19-05-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz19-05-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na wykonywanie odczynu immunohistochemicznego (tylko barwienie preparatu) bez oceny preparatu histopatologicznego z zastosowaniem jednego przeciwciała na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi

Ogłoszenie, SIWZPobierz18-05-2020
Wyjaśnienia:Pobierz20-05-2020
Wynik postępowania:Pobierz26-05-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz08-04-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz29-04-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w  SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz10-03-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz01-04-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń medycznych w  zakresie stomatologii w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz12-02-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz27-02-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki specjalistycznej w zakresie chirurgii ogólnej i naczyniowej oraz w Pracowni Endoskopowej i Poradni Gastroenterologicznej w SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz16-01-2020
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Pobierz30-01-2020

Ogłoszenie o szczegółowych warunkach, jakie powinna spełniać oferta złożona w SP ZOZ MSWiA w Łodzi :

w związku z konkursem ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej na potrzeby SP ZOZ MSWiA w Łodzi.

Ogłoszenie, SIWZPobierz10-12-2019
Wyjaśnienia:Pobierz23-12-2019
Pobierz31-12-2019
Wynik postępowania:Pobierz15-01-2020

Archiwum konkursów 2019

Archiwum konkursów 2018

Archiwum konkursów 2017

Archiwum konkursów 2016

Archiwum konkursów 2013 – 2015

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj