infolinia

ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH SP ZOZ MSWiA w Łodzi 2016r.


Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu jednorazowego  użytku.
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (102 KB, ZIP)28.12.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (148 KB, ZIP)30.12.2016
Odpowiedzi 2 (152 KB, ZIIP)03.01.2017
Odpowiedzi 3 (147 KB, ZIP)04.01.2017
Informacja z otwarcia (5,4 KB, ZIP)10.01.2017
Wynik postępowania:Wyniki (147 Kb, ZIP)18.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
dostawa sprzętu jednorazowego użytku, płynów infuzyjnych i ubrań ochronnych dla potrzeb Pracowni cytostatycznej
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (193 KB, ZIP)20.12.2016
Zmiana ogłoszenia (2 KB, ZIP)23.12.2016
Zmiana terminu (145 Kb, ZIP)23.12.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (871 KB, ZIP)23.12.2016
Zmiana wymagań (146 KB, ZIP)23.12.2016
Zmiana zał nr 1 (13,8 KB, ZIP)27.12.2016
Odpowiedzi 2 (292 KB, ZIP)27.12.2016
Informacja z otwarcia (9,2 KB, ZIP) 30.12.2016
Wynik postępowania: Wyniki (149 KB, ZIP)30.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji sprzętu medycznego
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (316 KB, ZIP)28.11.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (147 KB, ZIP)30.11.2016
Zmiana terminu (195 KB, ZIP)02.12.2016
Odpowiedzi 1 (239 KB, ZIP)05.12.2016
Informacja z otwarcia (17 KB, ZIP)09.12.2016
Wynik postępowania:Wyniki (167 KB, ZIP)02.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:Dostawa sprzętu do zabiegów na naczyniach obwodowych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (161 KB, ZIP)16.11.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (289 KB, ZIP)18.11.2016
Odpowiedzi 2 (146 KB, ZIP)22.11.2016
Odpowiedzi 3 (146 KB, ZIP)22.11.2016
Informacja z otwarcia ofert (9,5 KB, ZIP)25.11.2016
Wynik postępowania:Wyniki (149 KB, ZIP)08.12.2016

Postępowanie przetargowe powyżej  135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:Na dostawę stentgraftów
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (343 KB, ZIP)14.11.2016
Wyjaśnienia:Zmiana terminu (192 KB, ZIP)17.11.2016
Modyfikacja (145 KB, ZIP)28.11.2016
Odpowiedzi 1 (146 KB, ZIP)01.12.2016
Informacja z otwarcia ofert (9,2 KB, ZIP)21.12.2016
Wynik postępowania:Wyniki (149 KB, ZIP)10.01.2017

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu wielorazowego użytku.
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (3,1 MB, ZIP)26.10.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (3,1 MB, ZIP)07.11.2016
 Informacja z otwarcia ofert (6,8 KB, ZIP)09.11.2016
Wynik postępowania:Wyniki (153 KB, ZIP)28.11.2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa leków cytostatycznych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (368 KB, ZIP)26.10.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (434 KB, ZIP)14.11.2016
 Formularz cenowy nowy (16,4 KB, ZIP) 14.11.2016
 Odpowiedzi 2 (145 KB, ZIP)15.11.2016
 Odpowiedzi 3 (293 KB, ZIP)18.11.2016
 Informacja z otwarcia (11,1 KB, ZIP)29.11.2016
Wynik postępowania:Wyniki (153 KB, ZIP)  30.12.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:Wywóz i utylizacja odpadów medycznych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (255 KB, ZIP)20.10.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (1,1 MB, ZIP)21.10.2016
SIWZ modyfikacja (73,1 KB, ZIP)21.10.2016
Informacja z otwarcia ofert (8,4 KB, ZIP)28.10.2016
Wynik postępowania:Wyniki (145 KB, ZIP)02.11.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę rękawiczek
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (155 KB, ZIP)03.10.2016
Zmiana ogłoszenia (1,7 KB, ZIP)10.10.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (149 KB, ZIP)07.10.2016
Odpowiedzi 2 (148 KB, ZIP)10.10.2016
Odpowiedzi 3 (146 KB, ZIP)10.10.2016
Informacja z otwarcia ofert (9,5 KB, ZIP)12.10.2016
Wynik postępowania:Wyniki (146 KB, ZIP)28.10.2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (236 KB, ZIP)30.09.2016
Modyfikacja wadium (78,2 KB, ZIP)10.10.2016
załącznik nr2 modyfikacja (42,1 KB, ZIP)10.10.2016
omyłka w numeracji pakietów do wadium! (149 KB, ZIP) 
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (148 KB, ZIP)06.10.2016
Odpowiedzi 2 (146 KB, ZIP)07.10.2016
Odpowiedzi 3 (150 KB, ZIP)10.10.2016
Odpowiedzi 4 (150 KB, ZIP)12.10.2016
Odpowiedzi 5 (155 KB, ZIP)18.10.2016
Odpowiedzi 6 (1,4 MB, ZIP)19.10.2016
Informacja z otwarcia (13,7 KB, ZIP)07.11.2016
Wynik postępowania:Wyniki (177 KB, ZIP)05.12.12.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:

Dostawa płytek, gwoździ, śrub dla potrzeb ortopedii

Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (134 KB, ZIP)20.09.2016
Wyjaśnienia:Informacja z otwarcia ofert (8,7 KB, ZIP)29.09.2016
Wynik postępowania:Wyniki (145 KB, ZIP)05.10.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:

Dostawa wieży laparoskopowej FullHD

Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (160 KB, ZIP)09.09.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (146 KB, ZIP)15.09.2016
Odpowiedzi 2 (154 KB, ZIP)16.09.2016
Informacja z otwarcia ofert (8,1 KB, ZIP)20.09.2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)04.10.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135 000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:

Dostawa systemu monitorowania wraz z centralą złożonego z monitorów stacjonarnych, przenośnych i transportowych

Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (184 KB, ZIP)29.08.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (146 KB, ZIP)02.09.2016
Informacja z otwarcia ofert (8,1 KB, ZIP)07.09.2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)15.09.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 5.225.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:

Wykonanie prac budowlanych polegających na: dostosowaniu Zakładu Opiekuńczo Leczniczego wraz z instalacjami wewnętrznymi budynku Polikliniki SP ZOZ MSWiA w Łodzi przy ul. Północnej 42 do przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012r;poz.739)

Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (103 MB, ZIP)19.08.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (147 KB, ZIP)25.08.2016
Odpowiedzi (145 KB, ZIP)29.08.2016
Odpowiedzi (145 KB, ZIP)29.08.2016
Odpowiedzi (147 KB, ZIP)01.09.2016
Informacja z otwarcia ofert (9,4 KB, ZIP)05.09.2016
Wynik postępowania:Wyniki (146 KB, ZIP) 14.09.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa Diatermii z przystawką argonową
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (107 KB, ZIP) 27-07-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (147 KB, ZIP)03-08-2016
Odpowiedzi 2 (154 KB, ZIP)05-08-2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)19-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa leków
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (100 KB, ZIP)22-07-2016
Załącznik nr 4 (10,7 KB, ZIP)26-07-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (146 KB, ZIP)26-07-2016
Odpowiedzi 2 (145 KB, ZIP)27-07-2016
Wynik postępowania:Wyniki (148 KB, ZIP)10-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa Zestawu do litotrypsji laserowej
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (159 KB, ZIP)22-07-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (145 KB, ZIP)03-08-2016
Odpowiedzi 2 (146 KB, ZIP)03-08-2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)17-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa Aparatów USG
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (135 KB, ZIP)18-07-2016
Przesunięcie terminu (1,3 KB, ZIP)22-07-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (146 KB, ZIP)21-07-2016
Modyfikacja (145 KB, ZIP)22-07-2016
Odpowiedzi 2 (149 KB, ZIP)26-07-2016
Odpowiedzi 3 (145 KB, ZIP)27-07-2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)08-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Usługa żywienia pacjentów
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (129 KB, ZIP)07-07-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)22-08-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa lasera okulistycznego YAG
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (106 KB, ZIP)27.06.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (145 KB, ZIP)05-07-2016
Odpowiedzi 2 (145 KB, ZIP)05-07-2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)15-07-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa zamkniętego systemu pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą czytnika do OB
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (81,4 KB, ZIP)22.06.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (146 KB, ZIP)27.06.2016
Odpowiedzi 2 (145 KB, ZIP)28.06.2016
Wynik postępowania:Wyniki (146 KB, ZIP)15.07.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa stołu operacyjnego oraz aparatów do znieczulenia
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (136 KB, ZIP)21-06-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (145 KB, ZIP)28-06-2016
Odpowiedzi 2 (146 KB, ZIP)29-06-2016
Odpowiedzi 3 (149 KB, ZIP)30-06-2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)12-07-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa materiałów opatrunkowych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (93,4 KB, ZIP)16.06.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (343 KB, ZIP)23.06.2016
Modyfikacja (19,2 KB, ZIP)23.06.2016
Wynik postępowania:Wyniki (154 KB, ZIP)08.06.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Dostawa sprzętu do zabiegów specjalistycznych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (182 KB, ZIP)30.05.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (144 KB, ZIP)02.06.2016
Odpowiedzi 2 (148 KB, ZIP)06.06.2016
Wynik postępowania:Wyniki (146 KB, ZIP)16.06.2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Usługa ochrony szpitala
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (168 KB, ZIP)24.05.2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (910 KB, ZIP)30.05.2016
Wynik postępowania:Wyniki (147 KB, ZIP)21.06.2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (302 KB, ZIP)19-05-2016
Modyfikacja (146 KB, ZIP)20-06-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (614 KB, ZIP)08-09-2016
Odpowiedzi 2 (290 KB, ZIP)14-06-2016
Wynik postępowania:Wyniki (154 KB, ZIP)18-08-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy leków
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (184 KB, ZIP)17-05-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (229 KB, ZIP)20-05-2016
Wynik postępowania:Wyniki (232 KB, ZIP)02-06-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego Eskulap
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (167 KB, ZIP)13-05-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki (145 KB, ZIP)01-06-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na ubezpieczenie szpitala
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (1,9 MB, ZIP)12-05-2016
Modyfikacja SIWZ (181 KB, ZIP)16-06-2016
Modyfikacja opisu 1 (25,9 KB, ZIP)16-06-2016
Modyfikacja opisu 1a (27,9 KB, ZIP)16-06-2016
Modyfikacja opisu 1b (55 KB, ZIP)16-06-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi (76,9 KB, ZIP)03-06-2016
Załącznik do odpowiedzi (43,2 KB, ZIP)03-06-2016
Sprostowanie odpowiedzi (144 KB, ZIP)09-06-2016
Wynik postępowania:Wyniki (148 KB, ZIP)20-06-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę leków
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (225 KB, ZIP)04-05-2016
Modyfikacja 1 (40,4 KB, ZIP)01-06-2016
Modyfikacja 2 (152 KB, ZIP)01-06-2016
Modyfikacja 3 (17,4 KB, ZIP)01-06-2016
Modyfikacja 4 (12,4 KB, ZIP)07-06-2016
Modyfikacja 5 (40,5 KB, ZIP)08-06-2016
Modyfikacja 6 (10,3 KB, ZIP)08-06-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (3,6 MB, ZIP)30-05-2016
Modyfikacja odpowiedzi 7 (233 KB, ZIP)01-06-2016
Odpowiedzi 2 (467 KB, ZIP)01-06-2016
Odpowiedzi 3 (230 KB, ZIP)08-06-2016
Wynik postępowania:Wyniki (177 KB, ZIP)25-07-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy leków
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (175 KB, ZIP)28-04-2016
Modyfikacja 1 (17,2 KB, ZIP)29-04-2016
Modyfikacja 2 (227 KB, ZIP)06-05-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (229 KB, ZIP)10-05-2016
Odpowiedzi 2 (230 KB, ZIP)10-05-2016
Wynik postępowania: Wyniki (234 KB, ZIP)23-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy soczewek okulistycznych wewnątrz gałkowych oraz materiałów medycznych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (196 KB, ZIP)26-04-2016
Modyfikacja 1 (10,7 KB, ZIP)09-05-2016
Wyjaśnienia:Zmiana terminu (227 KB, ZIP)05-05-2016
Odpowiedzi 1 (231 KB, ZIP)09-05-2016
Odpowiedzi 1 (231 KB, ZIP)09-05-2016
Wynik postępowania:Wyniki (232 KB, ZIP)30-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę materiałów szewnych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (175 KB, ZIP)21-04-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (350 KB, ZIP)28-04-2016
Odpowiedzi 2 (347 KB, ZIP)29-04-2016
Odpowiedzi 3 (344 KB, ZIP)29-04-2016
Wynik postępowania:Wyniki (232 KB, ZIP)19-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (202 KB, ZIP)21-04-2016
Modyfikacja 1 (363 KB, ZIP)27-04-2016
Modyfikacja 2 (357 KB, ZIP)27-04-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki (236 KB, ZIP)17-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na nadzór autorski oraz usługi serwisowe systemu informatycznego INFO-MEDICA
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (219 KB, ZIP)01-04-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (351 KB, ZIP)08-04-2016
Wynik postępowania:Wyniki (346 KB, ZIP)13-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego i do jelitowego dla potrzeb całego szpitala
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (181 KB, ZIP)29-03-2016
Załącznik nr 4 po modyfikacji (13,0 KB, ZIP)29-03-2016
Załącznik nr 4 po modyfikacji 2 (13,2 KB, ZIP)08-04-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (229 KB, ZIP)05-04-2016
Sprostowanie do odpowiedzi 1 (230 KB, ZIP)08-04-2016
Odpowiedzi 2 (229 KB, ZIP)08-04-2016
Odpowiedzi 3 (229 KB, ZIP)08-04-2016
Wynik postępowania:Wyniki (235 KB, ZIP)06-05-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę bielizny jednorazowego użytku
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (166 KB, ZIP)29-03-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (1,1 MB, ZIP)01-04-2016
Wynik postępowania:Wyniki (354 KB, ZIP)12-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę płynów infuzyjnych, płynów wiskoelastycznych i płynów do hemodializy
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (177 KB, ZIP)24-03-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (229 KB, ZIP)30.03.2016
Odpowiedzi 2 (230 KB, ZIP)30.03.2016
Odpowiedzi 3 (229 KB, ZIP)30.03.2016
Odpowiedzi 4 (229 KB, ZIP)31.03.2016
Odpowiedzi 5 (229 KB, ZIP)31.03.2016
Sprostowanie do Odpowiedzi 3 (229 KB, ZIP)04.04.2016
Wynik postępowania:Wyniki (232 KB, ZIP)21-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę igieł do biopsji
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (159 KB, ZIP)23-03-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Wyniki (346 KB, ZIP)05-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na usługę nadzoru autorskiego oraz usługi serwisowej systemu informatycznego Info-medica
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (193 KB, ZIP)10-03-2016
Wyjaśnienia:  
Wynik postępowania:Unieważnienie (502 KB, ZIP)10-03-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę endoprotez stawu biodrowego i kolanowego
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (278 KB, ZIP)23-02-2016
Modyfikacja 1 (521 KB, ZIP)01-03-2016
Modyfikacja 2 (57,3 KB, ZIP)03-03-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (345 KB, ZIP)02-03-2016
Odpowiedzi 2 (712 KB, ZIP)15-03-2016
Odpowiedzi 3 (346 KB, ZIP)18-03-2016
Wynik postępowania:Wyniki (345 KB, ZIP)07-04-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:Na dostawę gazów medycznych
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (167 KB, ZIP)26-01-2016
Modyfikacja 1 (345 KB, ZIP)04-02-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (352 KB, ZIP)01-02-2016
Wynik postępowania:Wyniki (345 KB, ZIP)12-02-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę pasków do analizy moczu wraz z dzierżawą analizatora
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (162 KB, ZIP)25-01-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (344 KB, ZIP)27-01-2016
Odpowiedzi 2 (347 KB, ZIP)29-01-2016
Odpowiedzi 3 (345 KB, ZIP)01-02-2016
Wynik postępowania:Wyniki (346 KB, ZIP)02-03-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę leków
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (176 KB, ZIP)22-01-2016
Modyfikacja 1 (6,3 KB, ZIP)29-01-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (232 KB, ZIP)29-01-2016
Wynik postępowania:Wyniki (236 KB, ZIP)19-02-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę sprzętu jednorazowego użytku
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (166 KB, ZIP)22-01-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (348 KB, ZIP)27-01-2016
Odpowiedzi 2 (488 KB, ZIP)01-02-2016
Odpowiedzi 3 (347 KB, ZIP)01-02-2016
Wynik postępowania:Wyniki (474 KB, ZIP)16-02-2016

Postępowanie przetargowe powyżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na usługę prania
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (217 KB, ZIP)14-01-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (348 KB, ZIP)26-01-2016
Odpowiedzi 2 (352 KB, ZIP)05-02-2016
Wynik postępowania:Wyniki (346 KB, ZIP)10-03-2016

Postępowanie przetargowe poniżej 135.000,00 Euro dla SP ZOZ MSW w Łodzi, ul. Północna 42Zakończone
Tytuł zamówienia:
Na dostawę opakowań do sterylizacji oraz testów kontrolnych.
Ogłoszenie, SIWZ:Ogłoszenie (169 KB, ZIP)20-01-2016
Wyjaśnienia:Odpowiedzi 1 (347 KB, ZIP)25-01-2016
Wynik postępowania:Wyniki (346 KB, ZIP)10-02-2016

Kontakt

Adres

ul. Północna 42,
91-425 Łódź

kontakt@zoz-mswia-lodz.pl

Dane szpitala

NIP  726–00-04–820

KRS  0000023744

REGON  470805076

Szukaj